અનુક્રમણિકા – વર્ષ ૨૦૧૨

વર્ષ 2012 ની પોસ્ટની અનુક્રમણિકા
ક્રમ પોસ્ટનું મથાળું પ્રકાશીત થયાની તારીખ
 1. Life Cycle April 28, 2012
 2. તમે સંબંધોને નજીકથી નિહાળ્યા છે ? April 29, 2012
 3. સંબંધો વિશે વધુ – April 30, 2012
 4. પતિ-પત્નિ : સૌથી મજબુત કે સૌથી નાજુક સંબંધ May 4, 2012
 5. પતિ-પત્નીના મજબૂત સંબંધોમાં નાજુકતા ક્યાંથી ? May 5, 2012
 6. આ પારદર્શિતા શું છે ? May 6, 2012
 7. પતિ-પત્નિ મજબુત સંબંધોમાં કડવાશ શાથી ? May 7, 2012
 8. નકામી એમને તકલીફ થાય May 8, 2012
 9. સંબંધોમાં જૂઠ May 11, 2012
 10. સંબંધોની કડવાશનો સૌથી મોટો દુશ્મન May 13, 2012
 11. ‘તમારો’, તમારી સાથેનો સંબંધ – May 16, 2012
 12. માબાપ, સ્વાર્થનો સંબંધ ? May 18, 2012
 13. ‘માબાપને ભૂલશો નહી’ May 19, 2012
 14. પતિ-પત્ની નજીક આવો – ૧ May 22, 2012
 15. પતિ-પત્ની નજીક આવો – ૨ May 23, 201
 16. પતિ-પત્ની નજીક આવો – ૩ May 24, 2012
 17. પતિ-પત્ની નજીક આવો – ૪ May 26, 2012
 18. પતિ-પત્ની નજીક આવો – ૫ May 27, 2012
 19. તારીખ – ૧૩, જાન્યુઆરી ૨૦૪૯ June 2, 2012
 20. ‘રેકી’ – એક વૈજ્ઞાનીક સારવાર પધ્ધતિ – (૧) June 4, 2012
 21. ‘રેકી’ – એક વૈજ્ઞાનીક સારવાર પધ્ધતિ – (૨) June 5, 2012
 22. ‘બદલાવ’ (Change)નો મોટો દુશ્મન ‘સ્વ’ (Self) – June 11, 2012
 23. સમાજના બે ‘કોમન’ ભાગ June 13, 2012
 24. ‘લેટ ગો’ June 17, 2012
 25. ‘I am OK’ June 18, 2012
 26. Identity June 21, 2012
 27. મરણોત્તર જીવન June 22, 2012
 28. ‘સ્વ’ ની ખણખોદ June 26, 2012
 29. ‘સ્વ’ની ખણખોદ – ૨ June 28, 2012
 30. ‘સ્વ’ની ખણખોદ – ૩ June 30, 2012
 31. ‘સ્વ’ની ખણખોદ – ૪ July 1, 2012
 32. ‘સ્વ’ની ખણખોદ – ૫ July 8, 2012
 33. ભુત, ભવિષ્ય કે વર્તમાન ? July 10, 2012
 34. બે અંતિમ છેડા – July 12, 2012
 35. નિષ્ઠા July 13, 2012
 36. વાતનો તંત પકડો ! July 14, 2012
 37. બેગાની શાદીમે હમ સબ દિવાને – July 15, 2012
 38. લાગણી – એક અવરોધ….. July 17, 2012
 39. ઉપરવાલે કે હાથમેં – July 20, 201
 40. ઉપરવાળાનો ત્રાસ – July 22, 2012
 41. ભટકી ગ્યો તો ! July 27, 2012
 42. હું ભટકી ગ્યો તો ! July 28, 2012
 43. આપણા – પરાયા July 30, 2012
 44. એક આંખનું સપનુ – August 7, 2012
 45. ‘સ્વ’ને ઓળખવાની પૂર્વ શરતો – August 12, 2012
 46. શ્રધ્ધા – ૧ August 18, 2012
 47. શ્રધ્ધા – ૨ August 19, 2012
 48. શ્રધ્ધા – ૩ August 20, 2012
 49. બ્લોગમાં નવા પેજ – August 21, 2012
 50. Am I Changing ? August 23, 2012
 51. અત્યારે ટાઈમ જ ક્યાં છે ? August 24, 2012
 52. દ્રષ્ટિકોણ – August 26, 2012
 53. વિદાય – August 28, 2012
 54. મુખવટો – August 30, 2012
55. તિરાડ પડવા દો ! August 31, 2012
 56. હથોડો માર્યો ! September 2, 2012
 57. શું લાગણીઓ સુકાય ગઈ છે ? September 3, 2012
 58. નવું પેઈજ – Read Me First September 5, 2012
 59. આ અપેક્ષાઓ આવી ક્યાંથી ? September 6, 2012
 60. When all you’ve ever known lost, September 9, 2012
 61. I love Tears – 1 September 10, 2012
 62. I love tears – 2 September 12, 2012
 63. સંતોષી નર સદા સુખી ! September 13, 2012
 64. માઈન્ડ પાવર ? September 16, 2012
 65. મનની શક્તિ – September 16, 2012
 66. ‘મન’નો પર્યાય ‘ચિત્ત’ ? September 20, 2012
 67. મતિભ્રમ ? September 22, 2012
 68. સુપરમાઈન્ડ – એક ભ્રાંતિ September 25, 2012
 69. કુંટુંબ કે કેરીયર ? September 27, 2012
 70. કુટુંબ કે કેરીયર – ૨ September 27, 2012
 71. Everyone is playing safe – October13, 2012
 72. લાગણીનું મુલ્ય  October 14, 2012
 73. આસમાન ફટ પડા – October 15, 2012
 74. શોર્ટકટ – October 18, 2012
 75. પત્નીઓ દ્વારા એનકાઊન્ટર – October 21, 2012
 76. ટેવ પાડો – October 23, 2012
 77. નવાઈ લાગી ! – October 25, 2012
 78. એ … જીંદગી..  ગલે લગા . લે ! – October 28, 2012
 79. Crying Club – October 30, 2012
 80. રોગોનો રાજમાર્ગ – સ્ટ્રેસ – November 4, 2012
 81. સ્ટ્રેસ – ૨ – November 06, 2012
 82. Driving force – November 15, 2012
 83. રંગીન જીંદગી – November 21, 2012
 84. સ્ટ્રેસ – ૩ – November 22, 2012
 85. आ बेल मुझे मार ! – November 26, 2012
 86. સો ટકા ! – November 29, 2012
 87. ફંટાઈ જાઓ ! – December 04, 2012
 88. લટકતો વિચાર ! – December 05, 2012
 89. શું થયું હશે ? – December 09, 2012
 90. સરખામણી ? – December 11, 2012
 91. મમળાવો !  – December 11, 2012
 92. નિરવે પુછ્યું ? – સત્ય  – December 12, 2012
 93. શ્રધ્ધા કેટલી ? – December 17, 2012
 94. આમ જ થવું જોઈએ !  – December 20, 2012
 95. સ્ટ્રેસ ઇ-બુક્નો નમુનો – December 22, 2012
 96. કેળવણી – December 22, 2012
 97. ભગવાનના પ્રકાર (?) – December 24, 2012
 98. સેક્સ સપ્રેસ્ડ – December 28, 2012
 99. પુનર્જન્મ – December 30, 2012

 

આપનું અમુલ્ય મંતવ્ય આપશો ?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s