નવો વિચાર –

કેટલાક સમયથી મન અવઢવમાં હતું. ૨૩ વર્ષની કેરીયરમાં સમાજ પાસેથી જે મળ્યું, તેમાંથી મને વધુ ગમતું જ લોકોને પરત કરી રહ્યો છું, પણ ફરજના ભાગરુપે જે અનુભવો મેળવ્યા તેમાંથી હજુ કંઈ પરત કર્યું નથી અને વધુમાં મુશ્કેલી તો એ છે કે  અહીં જે લખી રહ્યો છું તેની સાથે તેને મિક્સ કરી શકાય તેમ નથી. કદાચ તેની જરુરીયાત, પણ હાલમાં મારી સાથે રહેલા મિત્રોને ઓછી હોય. આથી એને એક નવા સ્વરુપે જ રજુ કરીદીધું . . . .

. . . . . અને સાથ સહકાર વગર તો અહી કંઈ જ ટકે નહીં, આથી આ કાર્યમાં આપ સૌના સાથસહકારની જરુર તો છે જ અને આપવા વિનંતિ પણ છે.

મારી મથામણ મેં ‘મિત્રોની મથામણ’ સ્વરુપે રજુ કરી દીધી …..

અને સાથે આવી મજાક પણ શેર કરી….

‘ઉદ્યોગસાહસિક થવું તેના કરતા ખુન કરવું સારું, કારણ કે ખુન કરો તો એક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર પાછળ પડે જ્યારે ઉદ્યોગ સ્થાપો તો ત્રીસથી વધુ ઇન્સ્પેક્ટરો (જુદા જુદા કાયદાઓ અને ટેક્સ ડીપાર્ટ્મેન્ટ સાથે સંકળાયેલા) પાછળ પડે છે.’

વધુ વાંચવા અહી ક્લીક કરવું પડશે…

એક અંગત મેઈલ કરવાનું કામ કરી રહ્યો છું, કારણ કે તમારા સૌ વિના હું અપંગ છું.

Advertisements

આપનું અમુલ્ય મંતવ્ય આપશો ?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s