ડોકટર જો સાહિત્ય કરે, તો દાવડા શું પ્રિસ્ક્રીપ્શન ભરે? – પી.કે.દાવડા

આને ‘સુષ્ટુ સુષ્ટુ’ ના અનુસંધાને જ ગણજો ને ! (પણ વધારે સારું)

હાસ્ય દરબાર

(આ ગપ્પા ક્યાંયે પોસ્ટ કર્યા નથી. સૌ કોઈને કોપી/પેસ્ટ કરવાની છૂટ છે.)
દાવડા ભગતના ગપ્પા

બ્લોગ જગતની એવી વાત, લેખક પોતે તંત્રી આપ,
દસ જણાને લીંક મોકલે, ત્યારે બે ત્રણ કોમેન્ટ મળે,
દાવડા બ્લોગના કેવા હાલ, સારી હતી જેની ગઈકાલ.

ઈંટરનેટની જૂઓ કમાલ, સૌ કોઈ જાણે સૌના હાલ,
એક બીજાના કરી વખાણ, સૌ ભરતા પોતાનું ભાણ,
દાવડા સૌની સાથે રહે, કોઈ એનું ના વાંકું કહે.

ફેસબુક ને ગુગલ ગ્રુપ, જાણે મળતું સ્વાદિસ્ટ સુપ,
હાય હલોનો ત્યાંવ્યહવાર, વિના પૈસાનો કારોબાર,
દાવડા જેમ દારૂનું વસન, ફેસબુકનું એવું ટશન.

કોઈનું માથું કોઈનું ધડ, ફોટોશોપનું એવું ઘડતર,
કોઈની પણ બદનામી થાય, કોને જઈને કહેવા જાય?
દાવડા ઈંટરનેટથી દૂર રહેવામા ફાયદા ભરપૂર.

દાવડા ગુગલની જુઓ કમાલ, ચપટી વગાડો હાજર માલ,
સૌના જાંગીયા ગંજીના રંગ, ગુગલ જાણે તંતો તંત,
જીપીએસ પણ કમાલ જ કરે, બસ કહી દો તો પહોંચાડે ઘરે.

બે ડોકટર બ્લોગોમાં ફરે, પ્રિસ્ક્રીપ્શન નહિં સાહિત્ય ભરે,
એક ચલાવે હાસ્ય દરબાર, બીજા ચલાવે ચંદ્ર પૂકાર,

View original post 10 more words

Advertisements

2 comments on “ડોકટર જો સાહિત્ય કરે, તો દાવડા શું પ્રિસ્ક્રીપ્શન ભરે? – પી.કે.દાવડા

  1. P.K.Davda કહે છે:

    Thank you for publishing on your blog.

    Like

આપનું અમુલ્ય મંતવ્ય આપશો ?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s