જીવંત જીવન –

જીવંત જીવન જીવવા માટે આનાથી વધુ ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ ક્યું હોય શકે ?

અમુલ્ય છબી

 

કહેવા માટે કોઈ શબ્દ છે ? ………..

 

Advertisements

આપનું અમુલ્ય મંતવ્ય આપશો ?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s