મરણોત્તર જીવન

શ્રી સ્વામી વિવેકાનંદ ના વિચારોનું સંપાદન, સ્વામી વ્યોમાનંદ, અધ્યક્ષ, શ્રી રામકૃષ્ણ આશ્રમ, રાજકોટ તરફથી નવેમ્બર, ૧૯૮૨ માં પ્રકાશીત કરવામાં આવેલું. આ પુસ્તિકાના પ્રથમ પ્રકરણની ફોટોસ્ટેટ કોપી આ સાથે મુકેલી છે. વિજ્ઞાન આજે આત્માના અસ્તિત્વનો અસ્વિકાર કરે છે અને આત્મા એટલે ફક્ત મગજની કરામતોની જ વાત કરે છે ત્યારે સ્વામીજીના વિચારો ખૂબ પ્રસ્તુત છે. નવી પેઢી જ્યારે પશ્ચિમના વિજ્ઞાનને સર્વોપરી માને છે, (જ્યાં વિજ્ઞાનના પ્રતિપાદિત સિધ્ધાંતો છાસવારે બદલાય છે),ત્યારે સ્વામીજીના આત્મા અંગે સ્પષ્ટ વિચારો ‘મેરા ભારત મહાન’ પર એક વધુ સિક્કો મારી આપે છે.

Life_After_Life

નોંધ  ઃ પુસ્તિકા ખૂબ જુની હોવાને કારણે પાનાઓ સ્કેન કર્યા બાદ ફોટોશોપમાં થોડા સુધારીને પીડીએફ બનાવેલ છે, વાંચવામાં બહુ મુશ્કેલી નહી પડે પણ ફરીથી આધુનિક વિજ્ઞાનના આધાર સાથે આ વિષય પર વાત કરશું

Advertisements

આપનું અમુલ્ય મંતવ્ય આપશો ?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s