‘રેકી’ – એક વૈજ્ઞાનીક સારવાર પધ્ધતિ – (૧)

‘રેકી’ – એક વૈજ્ઞાનીક સારવાર પધ્ધતિ – (૧)

રેકી અંગે પ્રાથમીક માહિતી તો  મેળવી, પણ તેના વૈજ્ઞાનીક આધારનું શું ?

આની શરુઆત છેક ‘કોસ્મીક એનર્જી’ના પાયાથી કરવી પડે, કારણ કે રેકીનો પાયો કોસ્મીક એનર્જી છે. અંતહીન વિશ્વમાં (‘આખું’ તો લખી નહી શકાય, કારણ કે વિશ્વના આદી અને અંતની જાણ મનુષ્યને છે જ નહી) કોસ્મીક એનર્જી ફેલાયેલી છે, એવું પણ કહી શકીએ કે વિશ્વમાં બે જ બાબતો અસ્તિત્વ ધરાવે છે – એનર્જી – Energy (ઉર્જા) અને માસ – Mass (સાદી સમજણ માટે – પદાર્થ).

આઈન્સ્ટાઈને આ બન્નેને એક સુત્રથી એક્બીજાથી રીપ્લેસ કરી આપ્યા – E = MC2. ઉર્જા (E) એટલે તો સમજણ છે જ, પણ માસ (M) એટલે શું ? (‘C’ અચળાંક – કોન્સ્ટન્ટ છે.) કોઈ પણ ઘન પદાર્થને માસ (દળ) હોય. આપણે રેકીની વૈજ્ઞાનીકતા સમજવા માટે કોઈપણ ઘનપદાર્થ જ સમજી લઈએ તો વાંધો નથી. આ બધા માટે હું કંઇ કહું એના કરતાં સ્ટીફન હોકીંગ કહે એ વધારે યોગ્ય ગણાય.

કોસ્મીક એનર્જી માટે ગુગલ સર્ચમાં ફરતાં ફરતાં Stephen Hawking ની ‘Did God Create the Universe’ વિડીયો ક્લીપ જોવા મળી. જેમાં તેણે ‘બિગબેન્ગ’ થી (વિશ્વની ઉત્પતિ એક જોરદાર ધડાકાથી (બિગબેન્ગ) થઈ એવી થીયરી છે) ઉર્જા છૂટી પડી અને તે ફુગ્ગાની જેમ ફેલાતી જાય છે, એવી વાત કરી છે. એમ પણ કહ્યું કે પ્રોટોન (સબ એટોમિક લેવલ પર માસ ધરાવતો કણ) ઉત્પન્ન થાય છે અને નષ્ટ પણ થાય છે. બીજી રીતે કહીએ તો પદાર્થનું શક્તિમાં રુપાંતર થાય છે અને ફરીથી શક્તિનુ પદાર્થમાં રુપાંતર થાય છે. આ ક્રિયા સતત ચાલતી રહે છે. નીચેની લિન્ક પર ક્લીક કરી સ્ટીફન હોકીંગની વાત સાંભળી લો. (‘ભગવાન’ની વાત ફરી ક્યારેક કરશું, હાલ પુરતું તો કોસ્મીક એનર્જીના અસ્તિત્વને સ્વીકારવાનો પ્રયત્ન કરો)

http://www.youtube.com/watch?v=AFke730NNAs

હવે આ ઉર્જાના અસ્તિત્વને સ્વીકારી લઈએ તો સાદો અર્થ એવો કરી શકીએ કે વિશ્વ ઉર્જાનો મહાસાગર છે અને આપણે સૌ – સુર્ય, ચન્દ્ર, ગ્રહો-ઊપગ્રહો, મનુષ્યો, પ્રાણીઓ, ટૂંકમાં બધું જ, આ ઉર્જાના મહાસાગરમાં માછલીની જેમ તરે છે. આ ઉર્જાના અસ્તિત્વનો અનુભવ તમારે કરવો હોય તો તમે પણ કરી શકો છો. રેકીના અભ્યાસ દરમ્યાન ‘એનર્જી બોલ’ની એક એક્સરસાઈઝ કરાવવામાં આવે છે.

નીચેની લિન્ક એનર્જીબોલ એક્સરસાઈઝની વીડીયો દર્શાવે છે.

http://www.youtube.com/watch?v=r0IzqGdncE4

ઉપરની ક્લીપ કરતાં થોડો ફેરફાર મારી દ્રષ્ટિએ જરુરી છે. જે નીચે મુજબ છે.

તમને ફાવે તે રીતે શરીર ટટાર રાખી બેસો. બન્ને હાથની હથેળીઓ છાતીથી નજીક, હૄદયના લેવલે, એકબીજાથી ચાર-પાંચ ઇંચ દૂર (વીડીયોમાં વધારે આંતર દેખાડેલું છે.), એક્બીજાની સામે રાખો. આંખો બંધ કરો અને મનને બન્ને હાથના પંજા પર કેન્દ્રીત કરો (આંખો બંધ કરવી અને મનને કેન્દ્રીત કરવું જરુરી છે. કારણ કે મન માંકડા જેવું છે, અને ખુલ્લી આંખે દુનિયા સાથેનો સંપર્ક તૂટતો નથી). ત્યારબાદ બન્ને પંજાઓને ક્લોકવાઈસ દોઢ-બે મીનીટ સુધી ફેરવો. (નાનપણમાં ‘ગાડી ચાલી’ની રમત વખતે હાથ રાખીને ફેરવતા હતા તેમ). પછી એન્ટીક્લોકવાઈસ દોઢ-બે મીનીટ સુધી ફેરવો, હવે બન્ને પંજાઓને ધીમે ધીમે એક્બીજાથી દૂર લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરો, આ ક્રીયા ખૂબ ધીમે ધીમે કરો, તમને લાગશે કે બન્ને પંજાઓ એક રબરબેન્ડથી બંધાયેલા છે. ધીમે ધીમે પંજાઓને નજીક-દૂર, નજીક-દૂર કરશો, તો તમે રબરબેન્ડ ખેંચતા હો તેમ લાગશે. એથી આગળ વધીને જો તમે બન્ને પંજાઓને વધુ નજીક રાખી ગોળ ગોળ ફેરવશો તો બે હથેળી વચ્ચે રબરનો દડો ફેરવતા હો તેમ લાગશે. આમ, હવે એટલું તો પાકું કે આપણી આસપાસ બધે જ ઉર્જા પથરાયેલી છે અને આપણે આ મહાસાગરમાં માછલીની જેમ તરીએ છીએ.

માછલી ઓક્સીજન મેળવવા થોડા થોડા સમયે મોં ખોલી પાણી મોંમા લે છે અને ચૂઈમાંથી બહાર કાઢે છે. આપણે પણ શ્વાસ લઈએ છીએ. ઓક્સીજનની સાથે પ્રાણશક્તિ પણ શ્વાસ સાથે અંદર લઈએ છીએ. આધ્યાત્મની ભાષામાં ‘પ્રાણશક્તિ’નો ઉલ્લેખ કર્યો છે, રેકીની ભાષામાં તેને ‘Life Force’ પણ કહે છે. વિજ્ઞાન શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયામાં ફક્ત ઓક્સીજનનો જ ઉલ્લેખ કરે છે. પણ ફેફસામાં જતા શ્વાસમાં ફક્ત ઓક્સીજન અને અન્ય વાયુઓ જ છે અને પ્રાણશક્તિ નથી એવું ક્યાં કોઈએ સાબીત કર્યું છે ? જો આપણે ઉર્જાના મહાસાગરમાં તરતાં હોઈએ તો ફેફસામાં જતા પદાર્થની સાથે આ ઉર્જા જવાની જ છે, જેમ માછલી ઓક્સીજન સાથે દરીયાનું પાણી પણ અંદર લે છે તેમ. આમ આપણે શ્વાસમાં ઓક્સીજન સાથે પ્રાણશક્તિ પણ અંદર લઈએ છીએ એ તાર્કીક (logical) છે. હવે, આ ઉર્જા આપણા જીવવા માટે પુરતી નથી તેથી આપણે ખોરાક પણ લઈએ છીએ જેમાંથી રાસાયણીક પ્રક્રિયા વડે ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય છે. વાતાવરણમાંથી ફક્ત પ્રાણશક્તિ શ્વાસમાં લઈ, ખોરાક વિના જીવતા, ઘણા માણસોના દાખલા છે જ.

ચુસ્ત વૈજ્ઞાનિક માનસ તાર્કિક ખુલાસા પસંદ કરતું નથી, પણ બધી જ બાબતોના વૈજ્ઞાનિક ખુલાસા મળતા નથી. પેશ છે એક નમુનો –

એકદમ ચીપકીને બાજુબાજુમાં બે નાની નળીઓમાંથી એકબાજુએથી હવા ખેંચવામાં આવે તો, વિજ્ઞાનના સિધ્ધાંતો પ્રમાણે બન્નેમાંથી હવાનો એકસરખો પ્રવાહ વહેશે અને વહેવો જ જોઈએ. પણ તમે તમારા શ્વાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરી જોજો,  ક્યારેક જમણા છિદ્રમાંથી તો ક્યારેક ડાબા છિદ્રમાંથી હવા ચાલતી હશે. યોગની ભાષામાં આને સૂર્ય નાડી અને ચન્દ્ર નાડી કહે છે. (કેટલોક સમય માટે બન્ને સરખી પણ ચાલે છે) ડૉ. બાબુઓને વિનંતિ કે મેડીકલ સાયન્સમાં કોઈ જવાબ મળે તો જણાવવા વિનંતિ.

વૈશ્વિક ઉર્જા (કોસ્મીક એનર્જી) અને આપણા શરીરની વાતો થઈ, હવે આ ઉર્જાની શરીરને જરુરીયાત  અને ઉણપની પૂર્તિની વાતો આવતી કાલે …….

(ઉપરના બન્ને વિડીયો માટે યુ ટ્યુબ અને તેને અપલોડ કરનાર મિત્રોનો આભારી છું)

3 comments on “‘રેકી’ – એક વૈજ્ઞાનીક સારવાર પધ્ધતિ – (૧)

  1. […] બિન્દુઓ (acupoints) પર અનુભવી પણ શકાય છે. (‘રેકી’ની પોસ્ટમા ‘એનર્જી બોલ’ ના પ્રયોગનો […]

    Like

  2. […] (ઉપરના બન્ને વિડીયો માટે યુ ટ્યુબ અને તેને અપલોડ કરનાર મિત્રોનો આભારી છું) (source) […]

    Like

  3. […] (ઉપરના બન્ને વિડીયો માટે યુ ટ્યુબ અને તેને અપલોડ કરનાર મિત્રોનો આભારી છું) (source) […]

    Like

આપનું અમુલ્ય મંતવ્ય આપશો ?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s