સંબંધોની કડવાશનો સૌથી મોટો દુશ્મન

સંબંધોની કડવાશનો સૌથી મોટો દુશ્મન

છેલ્લા કેટલાક દિવસથી સંબંધોની કડવાશના મૂળમાં શું હોય શકે અથવા કડવાશની શરુઆત ક્યાંથી થઈ તે સમજવાની મથામણ ચાલતી રહી. અંતે તારણ એવું કાઢ્યું કે અહમ હોય શકે. પણ પછી થયું કે અહમથી પણ વધારે અસરકારક ‘અસ્તિત્વનો અસ્વિકાર’ લાગે છે.

જો હું સામેવાળી વ્યક્તિ પણ પોતાનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવે છે એવું સ્વીકારું, તો મારે એ પણ સ્વીકારવું પડે કે તેને મારાથી અલગ વિચારો, લાગણીઓ, ધારણાઓ આ બધું જ હોય શકે. હું જે વિચારું છું તેનાથી કંઈક જુદું તે વિચારે છે, આથી સૌ પ્રથમ મારે એ જાણવું પડે કે તે શું વિચારે છે.

“પતિ-પત્નિ મજબુત સંબંધોમાં કડવાશ શાથી ?” ની પોસ્ટમાં જણાવેલ પ્રસંગમાં પતિને પત્નીની હાલત જોઈને પોતાની ‘સુંદર મુખ જોવાની’ અપેક્ષાની ઉપરવટ સૌ પ્રથમ એ વિચાર આવવો જોઈએ કે ‘એની પણ સ્વતંત્ર હસ્તિ છે’, મારે જેમ આજે ઓફિસમાં માથાકુટ હતી તેમ એને પણ કોઈક તકલીફ હોય શકે. જો આમ વિચારે તો પતિ, પત્નીના સ્વતંત્ર અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરે છે એમ સાબીત થાય અને પતિની અપેક્ષાને બદલે તેણીની હાલત આવી કેમ છે તે પુછવાની લાગણી થાય. સંબંધમાં કડવાશ શરુ થવાને બદલે લાગણીનો દોર શરુ થઈ જાય.

તમને કદાચ 2000ના વર્ષની તબ્બુની ફિલ્મ “અસ્તિત્વ” યાદ હશે. આખી ફિલ્મમાં તબ્બુના ‘અસ્તિત્વનો અસ્વીકાર’ પ્રશ્નો ઉભા કરે છે, પતિ/પુત્ર,  પોતાની પત્ની/માની લાગણી, અપેક્ષાઓની સતત અવગણના કરે છે, અંતમાં હિરોઈન પોતાનું અલગ સૌને સ્વીકારવા ફરજ પાડે છે.

મને તો લાગે છે કે સામેવાળાના અસ્તિત્વનો અસ્વીકાર સંબંધોમાં કડવાશ ની શરુઆત કરે છે.

પછી બીજા પરીબળો કડવાશને આગળ વધારવાનું શરુ કરે છે.

તમને શું લાગે છે ?

આપનું અમુલ્ય મંતવ્ય આપશો ?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s